Đã Đóng

mining ethereum

1 freelancer đang chào giá trung bình €28 cho công việc này

sergeylupinos

Hello, For last 7 years I have been developing Blockchain, Decentralized Exchanges, Crypto Coins based on ERC20, Bitcoin Core, X11, IOTA, Dash, Minning Pools, Block Explorers, trading platforms, Wallets, Daemons. I ha Thêm

€28 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0