Đã Đóng

MSP432P4014R

Energia Software and MSP432P4014R

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn, Kĩ thuật, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #14795060

3 freelancer đang chào giá trung bình $87 cho công việc này

poduzov

I'm a software developer with 10+ years of experience and a five star rating. Relevant Skills and Experience software developer Proposed Milestones $15 USD - Job done

$15 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
5.0
chyconsl

Hi, I have gone through the project thoroughly and understood your project requirements. With years of experience and dedicated efforts, I will be glad to offer an outstanding services; if you can be kind enough to sho Thêm

$222 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.5
Chitranshthecj

1 Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0