Đã Đóng

Need API expert to automate Lab

Hi Team ,

I need an API expert who has already worked on API with Lambda and terraform to automate the IT lab

Like kubernates, Openshift , docker etc.

I want to manage my lab in same way the [login to view URL] did already.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Terraform, Ansible, AWS Lambda, Full Stack Development

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #32730662

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

(1 Nhận xét)
1.8