Find Jobs
Hire Freelancers

I need a programmer who can help me program words doc template that is suitable to be use in xero

$10-30 AUD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-30 AUD

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a programmer to create a program that will automate the process of creating various documents such as invoices, credit notes, statements, packing lists, and quotations using Microsoft Word. Requirements: - The program should be able to generate these documents based on user input. - The program should be able to create a template for these documents. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in microsoft words programming. - Experience in working with Microsoft Word and creating templates. - Knowledge of accounting software, specifically Xero, would be beneficial for integrating the program with the accounting system.
Mã dự án: 37498547

Về dự án

5 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
5 freelancer chào giá trung bình $118 AUD cho công việc này
Avatar người dùng
جان پہچان کرنا steps: 1. consult with the client to understand their needs for the program. 2. research and determine which microsoft word functions will be used. 3. create a template for the documents on microsoft word. 4. program a process that will generate the various documents from the template. 5. test the program and ensure it is functioning correctly. 6. integrate the program into the client’s accounting software. 7. provide training and support to the client to ensure usage of the program. Best regards, Giáp Văn Hưng
$30 AUD trong 7 ngày
5,0 (90 nhận xét)
5,7
5,7
Avatar người dùng
Greetings, I have read the project description I have been working on a similar project in recent time. I am interested in the work open a chat to discuss requirements in details.
$500 AUD trong 7 ngày
5,0 (19 nhận xét)
4,8
4,8
Avatar người dùng
Hi I have read your projects and fully understood your requirement but have some doubts on the same. Can we connect so we can discuss in detail . I'm waiting for your response
$20 AUD trong 7 ngày
5,0 (5 nhận xét)
2,9
2,9
Avatar người dùng
I understand you are looking for someone to create a program that will automate the process of creating various documents such as invoices, credit notes, statements, packing lists, and quotations using Microsoft Word. I believe I am the perfect fit for this project because of my extensive experience in microsoft words programming and specifically with microsoft Word. This will come in handy when it comes to creating templates for the documents that my program is expected to generate. Additionally, I have a deep understanding of accounting software such as Xero which would be beneficial for integrating the program with your system. I believe I am the best fit for this project due to my expertise in Java, PHP, Python as well as software architecture which would be needed for creating the program.
$20 AUD trong 4 ngày
5,0 (2 nhận xét)
0,5
0,5

Về khách hàng

Cờ của PAKISTAN
faisalabad, Pakistan
5,0
1
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 7 5, 2017

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.