Đóng

UK ONLY SOFTWARE DEVELOPMENT

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £428 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

UK ONLY, I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed. Chat if in uk!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online