Đang Thực Hiện

Power apps

Need Power apps experts to build an expense management system with branching logic and multiple approval flows

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, PowerApps, Microsoft, Power BI

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #29942515