Đã Đóng

R6 private mod/script project

As the description says, I'm looking for an experienced coder/programmer who can work as continues :

Prerequisites

- Experienced Coder/developer

- C++, C# Expertise

- DLL knowledge

Requirements:

[+] Aim

[+] Esp

[+] Tp

[+] BE, FairFight Anti cheat knowledge/Bypass

[+] Continuous updates

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: rainbow six siege macro scripts, rainbow six siege scripts, rainbow six siege ahk scripts, rainbow six ahk, rainbow six siege no recoil script, rainbow six siege no recoil script logitech, omerta script project, introduction script project, php script upload picture description, vba script project excel, script project list post offer, free ajax private messaging script, private server wow project, need project full description, dolphin mod script, flv mp3 script project, car sales asp script project, wow private server script, php private bank script, free projects actions script project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

ID dự án: #16509625

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

$150 CAD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4