Đã Đóng

Programming -Assembly language Project

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

$32 USD trong 10 ngày
(48 Nhận xét)
5.1
faizandk

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
Ecancho1993

know Assembly en PC and Mainframe. Relevant Skills and Experience I know Assembly en PC and Mainframe. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$40 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0