Đã Đóng

C Programming, Java, Software Architecture expert required -- 2

Job Description:

I need only expert for small task. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Lập trình C, Java, Vi điều khiển, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 337 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #14051959