Đã Hủy

Viết phần mềm

1. Dự án thay Core - Công ty chứng khoán BIDV - Tổng đầu tư [url removed, login to view] $

2. Dự án Phát triển và triển khai phần mềm Đấu giá

3. Dự án Phát triển và triển khai phần mềm Quản lý cổ đông

4. Dự án Phát triển và triển khai phần mềm SMS

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, SQL

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10813135

1 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0