Viết phần mềm -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Windows C hoặc C++ Code phần mềm báo cáo (report) video trên youtube

Lập trình C Lập trình C++ Kiến trúc phần mềm Màn hình Windows

ID dự án: #15253829

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

beautiXiao

Hi I'm a professional c/c++ programmer. Please contact me and let me know exactly what you want. I'm sure I can help you. Relevant Skills and Experience C/C++ Proposed Milestones ₫11944444 VND - Finish

₫11944444 VND trong 10 ngày
(14 Nhận xét)
5.4