Đã Đóng

Viết phần mềm -- 2

Windows C hoặc C++ Code phần mềm báo cáo (report) video trên youtube

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15253829

2 freelancer chào giá trung bình₫11944444 cho công việc này

beautiXiao

Hi I'm a professional c/c++ programmer. Please contact me and let me know exactly what you want. I'm sure I can help you. Relevant Skills and Experience C/C++ Proposed Milestones ₫11944444 VND - Finish

₫11944444 VND trong 10 ngày
(14 Nhận xét)
5.4
₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0