Closed

Viết phần mềm

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫28333333 cho công việc này

softking1990

Xin chào. Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn. Chờ cho câu trả lời của bạn. Relevant Skills and Experience C++ programming Proposed Milestones ₫28333333 VND - Tôi sẽ đưa ra thời hạn và kết quả tốt

₫28333333 VND trong 20 ngày
(4 Nhận xét)
1.9