Đã Đóng

Bài tập lập trình

Đồ hoạ C++ nền tảng openGL và Visual studio

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, OpenGL, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Cabramatta, Australia

ID dự án: #17024066

2 freelancer chào giá trung bình ₫1111111/giờ cho công việc này

₫1111111 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₫1111111 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0