Viết phần mềm

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Linux .NET Tim ung dung

.NET Linux Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #17047943

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở