Đã Đóng

Viết phần mềm

Linux .NET Tim ung dung

Kĩ năng: .NET, Linux, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #17047943

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0