Đã Hủy

写些软件

3 freelancer đang chào giá trung bình $426 cho công việc này

$1000 USD trong 5 ngày
(21 Nhận xét)
4.1
tulipboy0210

I graduated Mathmatics faculty. My major subject is math algorithm. I have 5 years C/C++ experiences and, using this code language I made a opencv app. So I can solve C/C++ problems easily. No need to explain, Arti Thêm

$122 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0