Đã Đóng

NS-3 project

3 freelancer đang chào giá trung bình $389 cho công việc này

Yknox

Hello I am Gang Lee, developer . I'm interesting your project very well I'm a Good NS2/3, Omnet++, mininet, C++, Network, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Please check below links. htt Thêm

$1111 USD trong 20 ngày
(684 Nhận xét)
8.9
$25 USD trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.6
$30 USD trong 1 ngày
(29 Nhận xét)
5.4