Đã Đóng

Viết phần mềm chống phá hoại

Viết một công cụ hoặc phần mềm nhỏ để chặn các tool phá hoại như Crash server game, Filter Firewall,..

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: m&t, data entry vi t nam, vi t nam teline, chronoforms doesn`t send email, i`m boat traducion espa, aspnet code using drag n drop, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Nha Trang, Vietnam

ID dự án: #8284144