Đang Thực Hiện

Project for anoopvn007 take 2

Được trao cho:

£12 GBP / giờ
(3 Đánh Giá)
3.2

3 freelancer đang chào giá trung bình £13/giờ cho công việc này

£13 GBP / giờ
(63 Nhận xét)
6.7
pinglin

I am Java Expert. And I prefer Eclipse. So I can do your project quickly. Please contact me. I am waiting your response. Thanks.

£13 GBP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0