Đã Đóng

Project for Chandara O.

안녕하십니까? 제가 Chandara O.님의 프로필 정보를 좀 확인해 보고, 제 프로젝트에 참여 제안을 드리고자 연락 드렸습니다. 채팅 서비스로, 좀 더 자세한 내용을 함께 의논해 보았으면 합니다.

Kỹ năng: Thuật toán, Lập trình C, Lập trình C++, Matlab and Mathematica, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: 로고 디자인, 캘리그라피, 해외 패키지 디자인 사이트, 해외 패키지 디자인, 플랫 디자인 웹 사이트, 패키지 디자인 회사, 패키지 디자인 전개도, 패키지 디자인 사이트, 패키지 디자인, 제품 디자인, 일본 패키지 디자인, 아이콘 디자인, 물병 디자인 아이콘, 디자인 아이콘, 2015 패키지 디자인

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Bucheon-si, Korea, Republic of

Mã Dự Án: #16287852

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

bPeou2017

고용주가 고용

$250 USD trong 3 ngày
(19 Đánh Giá)
5.5