Đã hoàn thành

Projeto phonegap

Được trao cho:

MaheshJalodara

I have 2-year experience in Ionic/Cordova/Angularjs. I did much application with social login. I done your work. within 1 hour. see may past review comple first project "Facebook Login in Android App" https Thêm

€61 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình €48 cho công việc này

edwardryzhewski

Hi, i am hybrid app developer.I can help u. Thêm

€34 EUR trong 10 ngày
(16 Nhận xét)
5.1