Đã Đóng

Python expert - Please read before bid on the job...

Job Description:

I need the expert who can develop the desktop application "Movie Theater Booking System". Need the simple application but it should be in python only.

Kĩ năng: Python, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 563 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #16648366