Đã hoàn thành

Qlikview report development

Được trao cho:

vishnu5894

Hi vijay, siva here

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

$35 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.2
$23 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0