Đã Đóng

roland keyboard driver convertion to 64 bit

hello everyone, i have a Roland ED pc-300 wich can only be working on computers tru usb conection to a 32 bit computers.

reading on forums and some websites i found that there is no 64 bit drivers for this unit, so i hope to find solution by this way.

[login to view URL]

Kĩ năng: Programming, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Xem nhiều hơn: keyboard driver keylogger code, keylogger winxp keyboard driver kernel, string convertion gsm bit, roland gw 8 patches download, www roland, roland gw 8 styles free download, roland gw8 patches, roland com support, roland drivers, roland gw 8 indian styles free download, roland gw8 indian tones download, stealth keylogger source code keyboard driver, kernel mode keyboard driver, fake keyboard driver simulator, kernel level keylogger keyboard driver filter, net virtual keyboard driver, roland midi driver keyboard mac, keyboard driver, roland 300 driver mac, midi keyboard driver mac

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico

ID dự án: #17197649

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4