Đã Đóng

Rstudio Analisis exploratorio de datos

Proyecto r

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: r rstudio, implementacion intranet modelo datos, importar datos excel joomla, bases datos net

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Stockholm, Sweden

Mã Dự Án: #14832524

4 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

€39 EUR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
€34 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
€23 EUR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bobanlion

I could do it for you. I am pro in R programing. Relevant Skills and Experience lvl pro Stay tuned, I'm still working on this proposal.

€23 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0