Đã Đóng

Rstudio Analisis exploratorio de datos

3 freelancer đang chào giá trung bình €28 cho công việc này

€39 EUR trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
€23 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bobanlion

I could do it for you. I am pro in R programing. Relevant Skills and Experience lvl pro Stay tuned, I'm still working on this proposal.

€23 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0