Đã Đóng

Scoro setup

2 freelancer chào giá trung bình $60/giờ cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tên tôi là Rachit Mundra Hy vọng bạn đang làm tốt ngày hôm nay !! Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn trong dự án này. Kinh nghiệm của tôi - Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vì vậy, tôi chắc chắn sẽ g Thêm

$100 AUD / giờ
(6 Nhận xét)
3.7
MoisesDeveloper

Hi, there. This is Moises, a full-stack JavaScript developer with 8+ years of experience. I have built some similar projects as you mentioned in the job requirement. After checking your project descriptions and attachm Thêm

$20 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0