Đã Đóng

search filter

Hello, I'd would like make search filter (searching content on my website). Right now all is PDF FORMAT, [url removed, login to view]

Thank You

Robert

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: search pdf, filter, filter content, content filter, search filter, pdf search

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1634515

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

infotechKendrick

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0