Đã hoàn thành

Sender host, receiver host and networkHost java files

Được trao cho:

femisorinolu

Hello, I am an expert java developer and i have gone through the document. I can do it and deliver within 2 days max. I am an MSc computer science student and i am available to take the project up. I await a resp Thêm

£40 GBP trong 4 ngày
(8 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer đang chào giá trung bình £62 cho công việc này

£83 GBP trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
1.9