Đã Hủy

Smtp Client - 1

I want to make smtp client for me.

I have some Smtp servers.

but I cannot sent the mail via these smtp servers.

I am looking for expert in this usage.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: want make website people, want make new business, css make anticheat client

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) DANDONG, China

Mã Dự Án: #14901996

2 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

vano101

Hello. I have C# code for SMTP. What is problem, what you try to send? Thanks.

$38 USD trong 2 ngày
(1694 Đánh Giá)
7.7
$25 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
6.9