Đã hoàn thành

Soft Stop (volatility); Indicator and Strategy

Được trao cho:

€255 EUR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.9

2 freelancer đang chào giá trung bình €203 cho công việc này

sergey4kim

Expert of Algorithm. . . Thêm

€150 EUR trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.7