Đã Đóng

Software Architecture expert -- 7

Job Description:

i need the Software Architecture expert for multiple jobs . Details will be shared

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Java, PHP, Phát triển phần mềm, Lập trình C

Về khách hàng:
( 458 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26708956