Đã hoàn thành

Software development consultation

Được trao cho:

kuldeep210678

A proposal has not yet been provided

$35 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
sohaibmughal1232

hi I have read your requirements. I have a great experience with programming. I can give you a lot of ideas. Inbox me. Regards!! Sohaib

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0