Đang Thực Hiện

Software for Auto Trade

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows. I need a software to receive signals from Amibroker and send to my trading brokers software.

Kĩ năng: Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #21266277

Được trao cho:

₹10500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0