Đã Đóng

stalker programer

Update the Stalker porta

-Build a channel package and assign this package to a user in the Stalker portal

-Enable video on demand in stalker integrated with Flussonic

-Does it Mag boxes, ask for username and password to connect to the Stalker portal

Kỹ năng: Cài đặt, Linux, Kiến trúc phần mềm

Địa điểm: Guatemala City, Guatemala

Xem thêm: programer requirements, nokia n95 programer, programer job, flash programer, php programer wanted, find programer freelancer, looking programer, need programer, programer site, good web programer, asp programer

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Guatemala, Guatemala

Mã Dự Án: #14841406

1 freelancer đang chào giá trung bình $247 cho công việc này

rapineda

A proposal has not yet been provided

$247 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0