Đã Đóng

Teach me how to program Tps 300 POS device

1 freelancer đang chào giá trung bình $121 cho công việc này

humayunakbar22

I hold a degree in Computer Engineering. I minored in Programming with a focus in C Programming, C++ Programming, Software Architecture on a team my analytical approach to problem solving has been a [login to view URL] a engineer Thêm

$121 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.8