Đã Đóng

Phân loại khách hàng của ngân hàng, sử dụng thuật toán Support vector machine

Đây là bài toán phân loại trong Data mining.

Input: thông tin khách hàng của ngân hàng

Output: nhãn phân loại

Sử dụng thuật toán support vector machine (SVM) để phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại là có khả năng đem lại lợi nhuận và ko có khả năng đem lại lợi nhuận.

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Java, Machine Learning (ML), Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7890891

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

numberNmatrix

I worked in many machine learning projects and lots of them used SVM. Feel free to contact me for further discussion.

$250 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.0