Đã Đóng

Phân loại khách hàng của ngân hàng, sử dụng thuật toán Support vector machine

Đây là bài toán phân loại trong Data mining.

Input: thông tin khách hàng của ngân hàng

Output: nhãn phân loại

Sử dụng thuật toán support vector machine (SVM) để phân loại dữ liệu khách hàng thành 2 loại là có khả năng đem lại lợi nhuận và ko có khả năng đem lại lợi nhuận.

Kĩ năng: Khai thác dữ liệu, Java, Machine Learning (ML), Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: free fruit machine vector, slot machine vector art free, slot machine vector free, slot machine vector, slot machine vector image, jcb machine vector, matlab support vector machine regression, data classification using support vector machine, support vector machine vba excel, support vector machine vba

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7890891

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

numberNmatrix

I worked in many machine learning projects and lots of them used SVM. Feel free to contact me for further discussion.

$250 USD trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
5.0