Đã Đóng

Thuê Unpack file Themedia 2.x

Hiện tại tôi có 1 file game của Hàn Quốc bị mã hóa bằng Themedia .

Mục đích muốn lấy về việt hóa cho người việt Nam chơi .

Yêu cầu : unpack ra file gốc , mình có thể check file đã ok chưa qua Teamvew ,

File khi chạy trên máy không lỗi . Tốt nhất có thể liên hệ với mình để nhận nguyên thư mục game khoản 1GB .

Thanh toán : thanh toán trực tiếp khu vực [url removed, login to view] , chuyễn khoản qua ATM .

Liên lạc : 01687575775 ( A thắng)

Kĩ năng: Lập trình C++, Delphi, Microsoft, Python, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: hi mu, unpack pack file, unpack file packed themida, unpack themida dll file, unpack dll file protected themida, unpack rar file, unpack asprotect file, linux unpack rar exe file, rar file unpack part, unpack exe file aix, unpack rar file aix

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8089774