Đã Đóng

Tradingview - open to bidding

Hello

Please get back with me I need help with chart from tradingview, I like to discuss with you asap,, here is my chart right now at [url removed, login to view] I like to use the API from [url removed, login to view]

Kĩ năng: Lập trình C++, Thị trường thương mại, Metatrader, Ngôn ngữ lập trình R, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Phoenix, United States

ID dự án: #15173020

3 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

prefectworld

Are you looking for someone who can help you perfectly complete your writing projects? Relevant Skills and Experience c++ Programming, Financial Markets, Metatrader, R Programming Language, Software Architecture Prop Thêm

$10 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
2.2
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
panaqi

Hi I am Aquiib, i am a professional Programmer, with expertise in Software Architecture, Metatrader, C and C++. i am certified Programmer. i have completed 200+ home based project in C language with 100% client sat Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0