Đã Đóng

Phát triển phần mềm

2 freelancer đang chào giá trung bình ₫861111/giờ cho công việc này

₫861111 VND / giờ
(37 Nhận xét)
5.9
hungbeo

Xin chào bạn, Mình từng làm việc cho ngân hàng quan các hệ thống thanh toán điện tử. Như thanh toán POS, topup... Bạn có thể gửi cho mình yêu cầu cụ thể. Nếu bạn ở Hà Nội. Chúng ta có thể gặp nhau. --Hưng

₫861111 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0