Đã hoàn thành

VBA macro help

I need some code written in VBA to randomly pick from a list multiple times without repetitions based on some selection criteria.

I have a list of names I need to pick names randomly based on a count.

I need to pick names without repetitions.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Excel, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic, Visual Basic cho Ứng dụng

Xem nhiều hơn: multiple countries selection code javascript, convert xml csv vba macro code, vba macro code accept data entry, free excel vba macro code lotto numbers, inputting multiple data vba macro, pre written vba macro excel, paste excel vba macro, vba macro generate report excel word, vba macro trial, next empty cell vba macro paste, excel vba macro paste adjacent column, vba macro excel unicode

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #15729912

Được trao cho:

polarjin2017

......................................................................................................................................

$40 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
5.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

aubrey03

I am a VBA expert. I understand what you want and it can be accomplished by creating a code that will loop and check your list then filter based on your criteria.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
3.3
$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ismailhcm

I can help you Relevant Skills and Experience VBA, VB.NET Proposed Milestones $15 USD - The file into which you need the Macro

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0