Đã hoàn thành

AE Viewer and Editor ( GUI ) QT(C/C++) Program for Katserikov D

Được trao cho:

$800 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $584 cho công việc này

$396 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
$555 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.9