Đã Đóng

Virtual Reality Technologist

4 freelancer đang chào giá trung bình R256/giờ cho công việc này

R100 ZAR / giờ
(2 Nhận xét)
3.3
R100 ZAR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
PeterWojcik

Hello, my name is Peter and I'm leading 1000 realities ([url removed, login to view]) a software studio focused solely on Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) and Mixed Reality (MR). I have a vast experience in VR Thêm

R722 ZAR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
R100 ZAR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0