Đã Đóng

web aggregation tool

Write a scraping/aggregation/indexing tool to scrape/aggregate/index job advertisements. Build a website with similar features and functionality to [url removed, login to view] and simplyhired.com. Both aggregation tool and website must be adaptable for use in multiple countries.

Kỹ năng: Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: job indeed, adaptable, aggregate, software tool, similar indeed, aggregation software, build website indeed, build website similar indeed, web app search functionality, website indeed, web site development functionality, job aggregate, aggregate website, simplyhired indeed, similar simplyhired

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1669147

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

garygoog

Please check PM

$200 AUD trong 15 ngày
(19 Đánh Giá)
5.0