Đã Hủy

Windows

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: software to be developed using javascript, need consultant software, need ready software project, develop payment gateway software, need crack software, sites developed using cakephp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) BHADOHI, India

Mã Dự Án: #14784171

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1617 cho công việc này

₹2050 INR trong 1 ngày
(12 Đánh Giá)
3.7
₹1500 INR trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0