Đã Hủy

Windows -- 2

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using C or C++.

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem thêm: windows 2.0 advantages and disadvantages, windows 3.0 logo, windows 2 download, windows 2 logo, windows 3.0 features, windows 1 release date, windows 3 release date, windows 3.0 history, need game developed, need develop commerce website, sites developed using cakephp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14847734

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1188 cho công việc này

BeshoyMousaKhair

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones ₹1300 INR - .

₹1300 INR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.1
shobhacodeguru

I have more than 10+ years of experience in some of the World's Top Most Software Companies. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.3
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0