Đã Đóng

Windows

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹203703 cho công việc này

₹166666 INR trong 30 ngày
(15 Nhận xét)
4.6
UFours

I have more than 8 years of experience in Asp.net,MVC, C#, VB.Net and Sql server. I have good proficiency over Angular JS,Node JS, MVC, MVVM, Web Service, Windows Service, Web API, SignalR, Multithreading Concept, Thêm

₹222222 INR trong 30 ngày
(21 Nhận xét)
4.4
₹222222 INR trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
2.4