Đã Hủy

Winforms DevExpress

1 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

ramizshahid

Déjame ayudarte, entonces, a un bajo costo :) Relevant Skills and Experience .NET, WinForms, WCF, WPF, ASP.NET, C#, VB, Sql Server, Oracle HTML5, JS, AJAX Proposed Milestones $375 ARS - tarea completa

$375 ARS trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0