write a mini game-only Vietnamese

Đã Đóng Đã đăng vào Sep 16, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

game XẾP HÌNH. Demo: [url removed, login to view]

Yêu cầu: Xây dựng project trên visual studio 2013

1. Hoàn thiện ứng dụng: đẹp, thân thiện

2. Viết mô tả (file word) quả trình hoàn thiện project

3. Nén cả thư mục project + file word thành 1 file

Gợi ý:

1. Sử dụng phương pháp crop image để hiển thị từng phần của ảnh gốc: tham khảo code:[url removed, login to view]

2. Sử dụng ma trận số để tìm hướng đi (1 trong 4 hướng)

3. Sử dụng phương pháp tạo đối tượng giao diện động lúc runtime: tham khảo code: [url removed, login to view]

4. Lưu thông tin vị trí (dòng và cột) vào đối tượng hiển thị ảnh, khi đối tượng bị click thì nhận dạng được toạ độ dòng và cột, từ đó tìm hướng đi

5. Sử dụng class moving để di chuyển đối tượng, sau di chuyển cập nhật ma trận số và thông số vị trí của đối tượng chứa ảnh đc click.

Bạn nào nhận làm thì đưa ra giá nhé, [Removed by [url removed, login to view] Admin]

Thiết kế trò chơi Phát triển game Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #8489985

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Nov 4, 2015 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

Tranoze

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0