Write some software

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Windows C hoặc C++ Ứng dụng proxy

Lập trình C Lập trình C++ Kiến trúc phần mềm Màn hình Windows

ID dự án: #11500185

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$1533 cho công việc này

mehulprajapati91

A proposal has not yet been provided

$1500 USD trong 15 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
giopld

(((((((((((((((( i can help you very low price Chat me now please now )))))))))))))))))) *************************************************************

$1500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0