Đã Đóng

Write some software

Windows C hoặc C++ Ứng dụng proxy

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hải Dương, Vietnam

ID dự án: #11500185

5 freelancer chào giá trung bình$1533 cho công việc này

narendragautam

Hi, I am [login to view URL] Narendra

$1500 USD trong 30 ngày
(14 Nhận xét)
5.2
mehulprajapati91

A proposal has not yet been provided

$1500 USD trong 15 ngày
(10 Nhận xét)
4.2
$1500 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$1666 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
giopld

(((((((((((((((( i can help you very low price Chat me now please now )))))))))))))))))) *************************************************************

$1500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0